Niszczenie dokumentów

Chroń swoje tajemnice

  • Niszczenie dokumentów i nośników danych,  dzierżawa niszczarek
  • Świadczymy usługi na rzecz klientów instytucjonalnych oraz prywatnych przedsiębiorców, a także wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie danych własnych oraz pracowników i firmy.
  • Poddajemy procesom likwidacji produkty papierowe, magnetyczne, jak również nośniki optyczne.
  • Zdezaktualizowane akta, stara korespondencja firmowa, przedawnione umowy — wszystkie zawierają poufne informacje na temat działalności i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego nie mogą być w zwykłym trybie wyrzucone. Niszczenie dokumentów ma na celu usunięcie materiałów firmowych z zachowaniem bezpieczeństwa wrażliwych danych.
  • Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie!

Procedura niszczenia dokumentów

Krótki opis:

  • odbiór dokumentów przewidzianych do zniszczenia,
  • sporządzenie protokołu przekazania dokumentów,
  • pakowane dokumentów do worków lub specjalnych kontenerów, które są plombowane,
  • przewiezienie dokumentów do niszczarni, ważenie,
  • po zniszczeniu dokumentów zostaje sporządzony protokół zniszczenia.

Do niszczenia wykorzystywana jest niszczarka profesjonalna w 3 lub 4 klasie wg DIN 32757-1
i stopniu bezpieczeństwa P-4/P-5 wg DIN 66399, oraz zgodnie z ustawą o niszczeniu dokumentów niearchiwalnych, a także wytycznymi RODO.

Wieloletnie doświadczenie w branży oraz zrozumienie potrzeb Klienta pozwalają nam na dostosowanie usługi do oczekiwań i wymagań Zleceniodawców.
Prowadzimy ścisłą współpracę z wieloma przedsiębiorstwami, które cenią jakość i bezpieczeństwo naszych świadczeń.